Eesti Arsti toimetus (2024) “Uus teadusdoktor Kadri Medijainen”, Eesti Arst. Available at: https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/23855 (Accessed: 22 May 2024).