[1]
J. Kivastik and P.-H. Kingisepp, “ Forsseeritud hingamise voolu-mahu lingu registreerimine eelkooliealistel lastel ”, EA, Jun. 2006.