[1]
A. Liiver, K. Karu, M. Tiivel, and P. Muda, “ Vasaku vatsakese massi ehhokardiograafilise hindamise metoodika ja ehhokardiograafia näidustused hüpertooniatõvega patsientidel ”, EA, Apr. 2006.