[1]
A. Kulla, S. Seeman, and Ülle Krikmann, “ Wernicke entsefalopaatia – unustatud vana ”, EA, Apr. 2006.