[1]
A. Saava and E. Indermitte, “ Fluor joogivees, selle võimalikud tervisemõjud ”, EA, Jan. 2006.