[1]
V. Fogel, “ Uued basaalinsuliinid insuliinglargiin ja detemirinsuliin ”, EA, Dec. 2007.