[1]
E. Eelma, J. Lehtsaar, and P. Padrik, “ Rinnavähi ravi arengusuunad ”, EA, Nov. 2007.