[1]
E. Merisalu and K. Põlluste, “ Haiglatöötajate rahulolu töökorralduse ja töötingimustega ”, EA, Mar. 2007.