[1]
V. Mardla, I. Rätsep, G. Kobzar, M. Špitsmeister, and N. Samel, “ Trombotsüütide agregatsiooni inhibeerimine B6-vitamiini vitameeridega in vitro koronaarhaigetel ”, EA, Dec. 2008.