[1]
E. Põld and K. Port, “ Kehalisest kasvatusest vabastamiste analüüs aastate kaupa ühe kooli näitel ”, EA, Nov. 2008.