[1]
K. Ulst, P. Ilves, and M. Frik-Amelin, “ Kopsuarteri trombemboolia tänapäevane radioloogiline diagnostika ”, EA, Oct. 2008.