[1]
“ Seksuaalsel teel levivate infektsioonide Eesti ravijuhend 2007 ”, EA, Apr. 2008.