[1]
M. Kusnets, “ Digitaalne süsteem – tõhusam infovahetus ”, EA, Apr. 2008.