[1]
K. Arjakas, “ Konstantin Konik 1918.–1919. aastal ”, EA, Feb. 2008.