[1]
K. Muru, M. Sitska, and T. Reimand, “ Loote kromosoomihaiguste sünnieelne diagnostika: kokkuvõte II trimestri vereseerumi sõeltesti tulemustest Eestis ”, EA, Jan. 2008.