[1]
K. Rahu and K. Pärna, “ Sotsiaal-majanduslikud erinevused suitsetamises ”, EA, Jan. 2008.