[1]
“ Eesti 2. tüüpi diabeedi ravijuhend ”, EA, Jan. 2008.