[1]
S. Plado, T. Jalas, and M. Laan, “ Raske pulmonaalhüpertensiooniga kulgenud pulmonaalse kapillaarse hemangiomatoosi haigusjuht ”, EA, Nov. 2009.