[1]
A. Arak, “ Peritoneaalse kartsinomatoosi kombineeritud ravi tsütoreduktiivse operatsiooni ja intraperitoneaalse keemiaraviga ”, EA, Oct. 2009.