[1]
J. Habicht, K. Rüütel, and T. Lai, “ HIV levik Eestis ja võimalikud tulevikuprognoosid aastani 2015 ”, EA, Apr. 2009.