[1]
V. Vasar, E. Maron, T. Eller, and D. J. Nutt, “ Bupropiooni augmentatsiooni toime estsitalopraamravi suhtes resistentsetel depressiivsetel patsientidel ”, EA, Feb. 2009.