[1]
H. Varendi, “ Vastsündinute haigestumus ja suremus Eestis 2007–2008 ”, EA, Dec. 2010.