[1]
M. Peerna, S. Suits, and R. Loom, “ Kas riik on, arvestades rahvaarvu, tervishoiuteenuseid ja -töötajaid ning raha, suutnud kujundada optimaalse ja jätkusuutliku haiglavõrgu? ”, EA, Feb. 2010.