[1]
K. Mansberg, K. Kull, H. Remmel, and R. Salupere, “ Maksakahjustus alfa1-antitrüpsiini vaeguse korral ”, EA, Feb. 2010.