[1]
H. Nestal Zibo, K. Tall, E. Leibur, and J. Hukki, “ Kraniosünostooside ja nendega sagedamini kaasnevate sündroomide diagnostika ”, EA, Dec. 2011.