[1]
T. Tomberg and K. Kepler, “ Difusioontensorkuvamine – uus võimalus peaaju valgeaine aksonaalse anatoomia uurimiseks ”, EA, Dec. 2011.