[1]
S. Schneider, A. Kreis, and V. Reinhard, “ Ajusurma diagnoosimise juhend vajab ajakohastamist ”, EA, Oct. 2011.