[1]
K. Ulst and E. Eelma, “ Melanoomihaige järelkontrollil 18F-FDG-PET-KT uuringul juhuleiuna avastatud primaarne rinnavähk ”, EA, Sep. 2011.