[1]
V. Pall and M. Einasto, “ Elundidoonorlus ja -siirdamine Eestis ”, EA, May 2011.