[1]
S. Järvekülg, L. Anton, E. Pärsik, and A. Altraja, “ Pulmonaalhüpertensiooniga haigete diagnoosimine ja jälgimine Eestis Euroopa 2009. aasta ravijuhendi kontekstis ”, EA, May 2011.