[1]
M. Blöndal, T. Ainla, T. Marandi, and J. Eha, “ ST-elevatsiooniga ja ST-elevatsioonita ägeda müokardiinfarkti haigete ravi hilistulemused pärast perkutaanset koronaarinterventsiooni: registriandmete linkimisuuring ”, EA, Aug. 2012.