[1]
J. Eha, “ Eesti Kardioloogide Seltsi tegevuse kajastamine ajakirjas Nõukogude Eesti Tervishoid ”, EA, Dec. 2013.