[1]
E. Valdre, P. Ross, K. Tsepelina, K. Veskis, T. Vaino, and H.-J. Kaalep, “ Radioloogiauuringute vastuste lühendite ja lühendamise korpuslingvistiline analüüs ”, EA, Oct. 2014.