[1]
J. Jaal, M. Kase, T. Jõgi, M. Tammaru, K. Ojamaa, and M. Mägi, “ Vähihaigestumus 15–44aastaste Eesti noorte hulgas ajavahemikul 1980–2009 ”, EA, Sep. 2014.