[1]
T. Jõgi, M. Mägi, M. Kase, M. Tammaru, K. Ojamaa, and J. Jaal, “ Kopsuvähki haigestumus 15–44aastaste Eesti noorte hulgas ajavahemikul 1980–2009 ”, EA, Sep. 2014.