[1]
V. Mardla, E. Rooks, G. Kobzar, and N. Samel, “ Glükoosi pidurdav toime trombotsüütide agregatsiooni inhibeerimisele COXi inhibiitorite ja L-arginiiniga in vitro ”, EA, May 2014.