[1]
K. Allvee, H. Karro, and K. Rahu, “ Üksikrasedusest sündinud IVF-lapsed Eestis: võimalikud tervisemõjurid, perinataalsurmarisk ja emade sotsiaal-demograafiline taust ”, EA, Mar. 2014.