[1]
G. Paat-Ahi, R. Sikkut, and V. Veldre, “ Vähipatsientide elukvaliteet ja seda mõjutavad tegurid Eestis ”, EA, Jan. 2014.