[1]
M. Tekkel and T. Veideman, “ Muutused töövõimetuspensioni saamises rahvastikurühmiti 1990–2012 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu alusel ”, EA, May 2015.