[1]
A. Saava, K. Rekker, and E. Indermitte, “ Äärmusliku kuuma ilma (sh kuumalainete) mõju rahvastiku suremusele ”, EA, May 2015.