[1]
K. Anni, M. Ennok, and K. Burk, “ Intelligentsuse hindamise võimalusi: Wechsleri täiskasvanute intelligentsusskaala ”, EA, Apr. 2015.