[1]
M. Orumaa, K. Lang, M. Mägi, K. Pärna, T. Aareleid, and K. Innos, “ Eesti vähiregistri andmete valiidsus aastatel 1995–2008 ”, EA, Jun. 2015.