[1]
K. Sildver, P. Veerus, and K. Lang, “Sünnikaalukõverad Eestis ja sünnikaalu mõjutavad tegurid: registripõhine uuring”, EA, 1.