[1]
K. Innos and T. Aareleid, “Eakate vähielulemus Eestis 2005–2009”, EA, Nov. 2015.