[1]
O. Nahkur, “Kolorektaalvähi sõeluuringu kulutõhusus Eestis”, EA, 1.