[1]
J. Lass, K. Tamme, and A. Irs, “Ravimite annustamine äärmise rasvumusega patsiendile –haigusjuhu kirjeldus”, EA, 1.