[1]
K. Ulst and R. Kallikorm, “Spondüloartriidi nüüdisaegne käsitlus”, EA, 1.