[1]
Ülla Linnamägi, “Riigi teaduspreemia arstiteaduse alal pälvisid professor Külli Kingo ja professor Sulev Kõks”, EA, Mar. 2016.