[1]
E. Vettus and K. Oselin, “Febriilne neutropeenia – keemiaravi sage ja potentsiaalselt eluohtlik kõrvaltoime”, EA, Mar. 2016.