[1]
L. Lohur and K. Pärna, “Arstide suitsetamine, sellealased hinnangud ja tähelepanu pööramine patsientide suitsetamisele”, EA, May 2016.